GDL

Mitä on GDL?

Tuotemallipohjainen suunnittelu on jo yleistä. Sen myötä tarvitaan todellisia tuotteita jo suunnitteluvaiheessa.

GDL-teknologialla tuote, kuten kaluste tai rakennusosa, mallinnetaan älykkääksi objektiksi. Älykkyys ilmenee muun muassa rajattomana muunneltavuutena, automaattisena mittakaavaan sopeutumisena, todellista tuotetta vastaavana olemuksena visualisointikuvissa sekä valmistajan haluamana tuotetietona.

 • GDL-objektit ovat älykkäitä: ne mukautuvat ympäristöönsä ja sisältävät monipuolista 3D-, tuote- ja määrälaskentatietoa.
 • GDL-objektit ovat parametrisia: yksi GDL-objekti voi sisältää kokonaisen tuotesarjan kaikkine variaatioineen. Suunnittelija voi helposti kokeilla miten objektien erilaiset materiaalit, mitoitukset ja muut ominaisuudet sopivat suunnitelmaan.
 • GDL-objektit ovat yhteensopivia: GDL-objekteja voidaan hyödyntää monissa suunnitteluohjelmistoissa ja niitä voi jakaa esteittä verkossa.
 • GDL-objektit ovat kompakteja: objektitiedosto on pienikokoinen, joten suuriakin kokonaisuuksia on helppoa hallita.

Objektiteknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia

GDL (Geometric Description Language) on tekstipohjainen ohjelmointikieli, joka vie vähän muistia ja mahdollistaa älykkäiden objektien luomisen Archicad-tietomallinnusohjelmaan. GDL-kielellä tehty objekti on yhteensopiva; sen voi tallentaa lukuisiin tiedostomuotoihin ja viedä muihin CAD-ohjelmiin. Tämä tuo yksinkertaisuutta ja kustannustehokkuutta objektikirjastojen luontiin.

M.A.D.in projektitiimi tarjoaa objektikirjastojen mallinnusta. Objektikirjastoksi kutsumme yhdestä tai useasta tuotteesta koottua kokonaisuutta, jonka tutkimiseksi on laadittu käyttöliittymä. Objekti voi sisältää tuotteen valmistajan sille määrittämän tuotetiedon, parametrit ja älykkyyden. Älykkyys ilmenee muun muassa objektin määrälaskennallisina ominaisuuksina, jotka säilyvät koko objektin elinkaaren ajan.

Ylivoimainen edelläkävijä

Graphisoftin objektiteknologia koostuu useammasta toisiaan tukevasta palasesta ja ominaisuudesta, jotka yhdessä tekevät teknologiasta täysin ylivertaisen.

GDL-ohjelmoidun objektin, vaikkapa tuolin, vahvuuksia ovat äärimmäisen pieni koko, noin 32 Kt, ja huikea muokattavuus; objekti on säädettävissä kymmenin eri parametrein. Yksi pieni, kevyesti verkossa liikkuva objekti vastaa usein tuhansia block-tyyppisiä, moninkertaisesti kookkaampia ja silti yksinkertaisempia kappaleita.

Objektikirjastot jakoon

Tuotevalmistaja voi jakaa objektikirjastonsa asiakkaille ja suunnittelijoille esimerkiksi kotisivujensa kautta.

GDL:n hyödyt lyhyesti

 • GDL on tehokas markkinointiväline.
 • Asiakas saa todentuntuisen kuvan lopputuloksesta.
 • Osapuolten välinen tiedonkulku paranee.
 • Tilausten hallinta paranee huomattavsti.
 • GDL-objektien käyttö on helppoa ja tehokasta.
 • GDL-objektit sisältävät monipuolista tuotetietoa.
 • GDL-objektien jakaminen on esteetöntä.
 • Rahaa ja aikaa säästyy sekä virheet vähenevät.

Kysy lisää!

mad@mad.fi, 020 741 9700


Sivustomme käyttää evästeitä