Lukuaika 4 min

Onko koulunne kärryillä? Ohjelmistot osaksi opetusta

20.4.2021 12:46:19

ohjelmisto-opetus-1

Opetetaanko oppilaitoksessanne AEC-alaa – suomeksi siis arkkitehtuuria, LVIS-suunnittelua tai rakennustekniikkaa? Kenties myös maisemasuunnittelua, tilasuunnittelua tai muotoilua? Näitä kaikkia aloja yhdistää tietokoneavusteinen 3D-, CAD- ja BIM-työskentely. Työelämässä ohjelmistojen hallinta on nykyään tärkeimpiä käytännön taitoja. Niiden opettelu pitääkin aloittaa jo opiskelujen aikana. Millä tolalla ohjelmisto-opetus on teidän koulussanne?

Pidämme jatkuvasti yhteyttä kouluihin – niin opettajiin, IT-väkeen kuin opiskelijoihinkin. Tämä kenttätyö on paljastanut, miten vaihtelevasti nykyaikaiset työtavat on kouluissa omaksuttu: joissakin opinahjoissa ohjelmistot on saatu istutettua luontevaksi osaksi opetusta, toisissa tilanne on huolestuttavampi.

Mistä kiikastaa?

Suomessa on useampi korkeakoulu, jotka eivät tarjoa opiskelijoilleen optimaalista ohjelmisto-opetusta. Siihen on neljä pääsyytä:

  1. Oppilaitos ei halua suosia tiettyjä kaupallisia ohjelmistoja, vaikka juuri niitä käytetetään työelämässä.
  2. Oppilaitos painottaa teoreettis-taiteellisia taitoja, vaikka niiden yhdistäminen moderneihin työtapoihin olisi yhtä tärkeää.
  3. Oppilaitos vierittää ohjelmistojen opettelun opiskelijan omalle vastuulle, vaikka osaavan opettajan ohjauksessa asiat opittaisiin oikein ja vuorovaikutteisesti.
  4. Oppilaitoksen opettaja esittelee opiskelijoille vain oman suosikkiohjelmistonsa, vaikka se ei täyttäisi nykyaikaisen suunnitteluprosessin eikä työelämän vaatimuksia.

ohjelmisto-opetus-2

Kuva 2. Opiskelijoille tulee tarjota laadukasta ohjelmisto-opetusta luonnollisena osana suunnittelijakoulutusta. Mallinnustaitojen ja BIM-ajattelun puute kostautuu viimeistään työnhaussa, mikä ei ole opiskelijan oma vika. Jokainen syventää osaamistaan oman kiinnostuksen mukaan, mutta perustaidot turvattakoon kaikille. Se on koko yhteiskunnan etu.

Monta kärsijää

Suuri osa näiden koulujen opiskelijoista on jatkuvassa hädässä – niin koulutöissään kuin työnhaussakin. Tämä ei ole luulo, vaan pohjautuu opiskelijoiden kertomuksiin parilta viime vuodelta. Tässä on muutama aito ote sadoista kesäleirihakemuksistamme:

"En aina jaksaisi etsiä vastauksia ohjelmisto-ongelmiin netin syövereistä. Niinpä ammattimainen opetus selkeällä suomen kielellä ja kysymysmahdollisuudella olisi todella hienoa. Havahduin työnhaussa siihen, miten suuri osa arkkitehtitoimistoista käyttää Archicadiä. Ohjelmiston perusteellisempi osaaminen laajentaisi huomattavasti tulevaisuuden työmahdollisuuksia ja vahvistaisi itseluottamusta."

"Koen, ettei ohjelmisto-osaamista tueta koulussamme. Opinnoissa eteneminen on haastavaa, kun ohjelmistojen käyttö ei suju. Myös kesätöiden saanti on ollut vaikeaa, sillä BIM-ohjelmistojen hallitseminen on olennainen osa työtä. Pysyisin opintotahdissa paremmin ja voisin nauttia kursseista enemmän, jos osaamattomuus ei stressaisi."

"Saimme koulussamme ala-arvoiset lähtökohdat Archicad-mallintamiseen, ja pian valmistuvana tarvitsen pontta työurani aloittamiseen. En halua jäädä väliinputoajaksi. Auttakaa!"

Yleisimmät työkalut Osaksi opetusta

Opiskelijoiden ahdinkoa on surullista seurata. Ensiavuksi olemme vuodesta 2019 järjestäneet maksutonta Archicad Summer Campiä, joka on kesän 2021 jälkeen antanut ohjelmisto-oppia jo 200 opiskelijalle. Hakijoita on ollut kaksin verroin, mutta resurssimme eivät riitä.

summercamp_vol3

Kuva 3. Archicad Summer Camp perustettiin opiskelijoiden ahdingon lievittämiseksi. Opiskelijoilla riittää intoa ja halua oppia tietomallinnusta, kunhan laadukasta opetusta on tarjolla. Sen todistavat sadat leirihakemukset ja onnistumisia hehkuvat hymyt.

Vaikka on suunnattoman antoisaa tavata ja auttaa innokkaita tulevia ammattilaisia, teemme samalla karhunpalveluksen kouluille. Opiskelijoiden kannalta ihanteellisinta ja luontevinta olisi saada oppi koulussa, käsikkäin muun opetuksen kanssa. Ei kai vaatesuunnittelijankaan tarvitse harjoitella saumurin käyttöä konevalmistajan kurssilla?

Tiesitkö? Kaikki opetuskäyttöön tarkoitetut Archicad-lisenssit ovat ilmaisia. Koulu saa kelluvan luokkalisenssin, opettaja ja opiskelija henkilökohtaiset lisenssit. Lataa vaikka heti!

Totuus on, että esimerkiksi Archicadiä käyttää 70 % Suomen arkkitehtitoimistoista – joka ikinen päivä. Niistä on vaikeaa löytää tuottavaa työtehtävää, jossa pärjäisi ilman ohjelmistoa. Olisikin sekä työnantajan, työnhakijan että koko yhteiskunnan etu, että koulut vastaisivat työmarkkinoiden ja teollisuuden kysyntään välittömästi.

Kyse ei kuitenkaan ole vain Archicadistä vaan kokonaisesta ajattelutavasta. Suosituimman tuotteen käyttö on toki järkevintä ja tukee yhtä lailla muidenkin vastaavien järjestelmien oppimista.

Tiesitkö? Jos Archicad on jo käytössä koulussanne, kannattaa hyödyntää sen laajat liitynnät muihin ohjelmistoihin, kuten Rhinoon, SketchUpiin, Solibriin ja Twinmotioniin.

ohjelmisto-opetus-5

Kuva 4. Archicad on Suomen suosituin rakennussuunnitteluohjelmisto. Sen perusta kohoaa nimenomaan arkkitehdin työpöydältä, mutta nykyään se on yhä kokonaisempi rakennushankkeen simulaattori. Kaikki pääsevät mukaan hyödyntämään yhteistä tietomallia – insinööreistä aina kiinteistönhoitajiin. Se tarjoaa laajat liitynnät muihin alan ohjelmistoihin.

Yhteys olennaiseen syntyy aidosta innostuksesta

Niissä kouluissa, joissa ohjelmistojen käyttö jo kuuluu opetussuunnitelmaan, on havaitusti tyytyväisemmät ja työelämään valmiimmat opiskelijat. Myös silta käytännön tekemiseen on vahvempi, mihin kaiken suunnittelijakoulutuksen kuuluisi tähdätä koulutusasteesta piittaamatta. Yksikin aktiivinen ja valveutunut opettaja voi panna alulle huiman kehityksen. 

Rakennusalan oppilaitos varmistaa nykyaikaisuutensa ja houkuttelevuutensa laadukkaalla ohjelmisto-opetuksella, joka vastaa työelämän vaatimuksia.

Esimerkkiä halusta pysyä kiinni ajassa näyttää muun muassa Metropolia Ammattikorkeakoulu, jossa Archicad sisältyy niin rakennus- kuin sisustusarkkitehtuurinkin opetussuunnitelmaan. Kaikille opiskelijoille taataan Archicad-perusteiden hallinta jo alkuvuosina, minkä jälkeen ohjelmisto on kovassa käytössä eri kursseilla ja harjoitustöissä läpi opintojen. Tämän päälle kukin voi mieltymystensä mukaan jalostaa osaamistaan. Lue opiskelijan kertomus blogistamme!

mad-edu-teacher2

Kuva 5. Opettajan innostus on ohjelmisto-opetuksen moottori. Opettamisesta tulee mukavaa, tavoitteellista ja ennen kaikkea hyödyllistä, kun hoitaa oman osaamisen kuntoon. Opettajat pääsevät ilmaiseksi kursseillemme!

Juna liikkuu – kaikki kyytiin!

Kuten kerrottua, tilanne on perin kaksijakoinen. Suomen kaltaisessa koulutuksen mallimaassa moinen epätasapaino yllättää ja järkyttää. Opiskelijat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, eikä rakennusalan tuottavuus- ja kestävyysvaje korjaannu ilman osaamisen merkittävää kasvua läpi rakentamisen arvoketjun. Suunnittelu on vaiheista ratkaisevin.

Onneksi ensimmäisen luokan vaunuun ehtii vielä nousta. Se vaatii kouluväeltä valveutumista, päätöksiä ja intoa – sekä toimintaa. Me haluamme auttaa teitä auttamaan opiskelijoitanne!

Tiesitkö? Ohjelmisto-opetukseen osallistuvat opettajat pääsevät ilmaiseksi kaikille kursseillemme? Hyvä alku on Archicad-peruskurssi, joita järjestetään kuukausittain. Jos lähdette tyhjältä pöydältä tai haluatte varmasti koko pakan järjestykseen, koulutamme kerralla kaikki avainihmisenne edullisella täsmätoteutuksella.

Haluatko edistää ohjelmisto-opetusta koulussanne? Aloita tutustumalla kouluille suunnattuun tarjontaan tai ota meihin yhteyttä – tehdään se yhdessä!

Katso ohjelmistot oppilaitoksille

Ville Nikunen

Kirjoittaja: Ville Nikunen

Ville on M.A.D.in viestintäsuunnittelija.

Keskustele