Lukuaika 2 min

Archicad osana Metropolia Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaa

22.4.2021 13:23:26

laveriHarjoitustyö © Loréna Kukkamäki

Metropolia Ammattikorkeakoulussa CAD-osaaminen tulee osaksi opintoja heti alkuvuosina. Archicad-kurssilla opiskelijat pääsevät sinuiksi Archicadin työkalujen kanssa. Työnkulku käydään yksityiskohtaisesti läpi oikean suunnitteluprosessin mukaisesti.
Metropoliassa Archicadiä käyttävät sekä sisustusarkkitehtuurin että rakennusalan opiskelijat. Molempien on tärkeää osata Archicadin perusteet työskennelläkseen yhteistyössä tulevaisuuden ammattikentällä.

Rakennuspuolella opiskelijat perehtyvät tietomallinnukseen, kun taas sisustusarkkitehtuurissa keskitymme tiloihin ja pintoihin. Archicad-peruskurssin jälkeisissä opinnoissa ohjelmistoa käytetäänkin sitten jatkuvasti, jolloin osaaminen syvenee ja monipuolistuu.

Archicad-Kurssi takaa kaikille perustaidot

Kurssi jakautuu useammalle viikolle, ja sen aikana tutustumme Archicadin työkaluihin suunnitteluprosessille ominaisessa järjestyksessä. Olennaista on päästä itse kokeilemaan työkaluja. Työskentelemme sekä ohjatusti että itsenäisesti, minkä tuloksena syntyy palautettava harjoitustyö.

Ohjelmistoon tutustumisen ja ensimmäisten harjoitustöiden jälkeen opiskelijoiden Archicad-rutiini vankistuu, kun sitä käytetään toistuvasti kurssitehtävien työvälineenä. Tämän pohjatiedon päälle opiskelijan on mukava kehittää osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaan.

valmisrendikylppäriHarjoitustyö © Loréna Kukkamäki

Archicadin ilmainen opiskelijalisenssi on helppo ladata osoitteesta myarchicad.com, ja sitä voi käyttää aina koko vuoden kerrallaan. Ohjelmiston opiskelu on jatkuvaa ja joustavaa, kun koulutöitä voi työstää helposti sekä koulussa että kotona. Koululla on maksuton kelluva luokkalisenssi. Sen uusintaväli on 24 kk, mikä helpottaa IT-tuen elämää.

Metropolian Archicad-Kurssit

Sisustusarkkitehtuuri 

Tavoitteet

 • Opiskelija tutustuu tietomallinnuksen (BIM) perusteisiin.
 • Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin ja hyödyntää sitä piirustusten luontiin, sisustussuunnitteluun, määräluetteloihin sekä projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön.
 • Opiskelija osaa hyödyntää tietomallia sisustusarkkitehtisuunnittelussa.
 • Opiskelija osaa esittää suunnitelmat teknisinä piirustuksina ja kolmiulotteisina visualisointeina digitaalisessa muodossa.
 • Opiskelija osaa julkaista piirustukset ja esityskuvat sekä valmistaa niistä tulostustiedostot.

Kurssisisältö

 • Tietomallintamisen perusteet
 • Teknisen piirtämiset työkalut
 • 3D-visualisointien hallinta eri käyttötilanteissa
 • Tiedonsiirto eri CAD-järjestelmien välillä
 • Rakennuspiirtäminen ja mitoittaminen (2D)
 • Esityskuvat ja renderointi (3D)
 • Tulostaminen

Rakennusarkkitehtuuri

Tavoitteet

 • Opintojaksolla opiskelija tutustuu tietomallinnuksen (BIM) perusteisiin.
 • Opiskelija osaa laatia rakennuksen tietomallin, ja hyödyntää sitä piirustusten luomiseen, rakenteiden suunnitteluun, määräluetteloihin sekä projektinhallinnan ym. jatkokäyttöön.
 • Opiskelija osaa hyödyntää tietomallia arkkitehtisuunnittelussa.
 • Opiskelija tuntee tavallisimmat maaston- ja rakennusmittauksen periaatteet ja menetelmät.

Kurssisisältö

 • Tietomallintamisen perusteet.
 • Rakennuspiirustusten ja määräluetteloiden laatiminen.
 • IFC-standardi ja tietomallien katseluohjelmat.
 • Yleiset tietomallivaatimukset (YTV 2012).

Lisätietoa Metropolia Ammattikorkeakoulusta

Artikkelin alkuperäinen versio on julkaistu ArchiMAD-lehdessä 3/2018.

Tutustu ohjelmistoihin

M.A.D. tarjoaa suosituimmat työkalut monille suunnittelualoille – myös opetuskäyttöön. Katso, mitkä niistä sopivat parhaiten juuri teidän linjallenne.

Katso ohjelmistot oppilaitoksille

Ruusu Kangas

Kirjoittaja: Ruusu Kangas

Ruusu on sisustusarkkitehti ja on M.A.D.in markkinointiassistentti.

Keskustele