Hello ,

No membership found, enter your membership ID:
Lukuaika 2 min

Tietomalli ja kiertotalous – kohti kestävämpää kehitystä

Feb 16, 2021 2:52:11 PM

arto_nieminen

Vuoden 2021 ensimmäisessä pääkirjoituksessa haluaisin tuoda esiin pohdintojani tietomallintamisen merkityksestä rakennus- ja kiinteistöalan kestävän kehityksen edistäjänä. Aihe on ajankohtainen ja meillä on vielä paljon tehtävää, jotta voimme saavuttaa Suomen asettaman tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.  

Lähitulevaisuudessa rakentaminen kiihtyy, koska väestönkasvun ja kaupungistumisen myötä vuoteen 2050 mennessä suurin osa maailman ihmisistä elää suurissa kaupungeissa. Joidenkin lähteiden mukaan, rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti noin 40 prosenttia kaikista maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 1/3 kasvihuonekaasupäästöistä, mikä tekee tehokkaasta ja ympäristöystävällisestä rakentamisesta yhä tärkeämpää.  

Yhtenä tehokkaan ja ympäristöystävällisen rakentamisen peruspilarina on kiertotalous, joka ei ole iskostunut vielä täysin rakennus- ja kiinteistöalalle. Kiertotalous vähentää sekä uusien raaka-aineiden tarvetta että kasvihuonekaasupäästöjä, joten siihen siirtymistä pitäisi kannustaa vahvasti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Valitettavasti nykyisin vallitseva ajattelumalli rakennuksen elinkaaren osalta on ”tee, käytä ja hävitä”, kun pyrkimyksen pitäisi olla rakennusten, tuotteiden ja materiaalien käyttöiän pidentämisessä.

Mielestäni kiertotalouden periaatteet on syytä ottaa rakennus- ja kiinteistöalalla käyttöön pikaisesti, ja tietomallinnuksella on tässä ratkaiseva rooli. Suunnitteluvaiheessa tehdyillä päätöksillä on pitkäkestoiset vaikutukset rakennuksen elinkaaren aikana ja siksi tietomallin hyödyntäminen on avainasemassa tässä kehityksessä. Tietomalli sitoo elinkaaren vaiheet yhteen ja helpottaa rakennusten suunnittelukäytäntöjen muuttamista siten, että rakennuksia voidaan käyttää, pitää kunnossa, korjata, käyttää uudelleen, ja saneerata uusia tarpeita varten. Resurssien arvo voidaan optimoida ja syntyvän jätteen määrä minimoida. 

Hyödynnä tietomallia kiertotaloudessa

Jotta tietomallin hyödyntäminen kiertotaloudessa olisi tehokasta, mallien sisältämää tietomäärää on rikastettava. Tällä hetkellä suunnittelijat määrittelevät materiaalien vaatimukset yleisellä tasolla malliin, mutta tarkkoja tuotetietoja harvoin lisätään. Jotta tietomallin hyödyntäminen kiertotalouden näkökulmasta olisi kaikkein tehokkainta, olisi tärkeää rakentamisvaiheessa määritellä, kuka materiaalin on toimittanut, milloin ja mitä aineita se tarkalleen sisältää. Kun tämä tieto voidaan kohdentaa yksittäisiin rakenteisiin tai rakennuksen osiin, niin esimerkiksi purkuvaiheessa näitä tietoja voi hyödyntää siinä vaiheessa, kun mietitään, miten ja mihin materiaaleja voisi tehokkaasti ohjata uudelleen käyttöön.

Haastan kaikki lukijat pohtimaan vuoden 2021 aikana yrityksensä kiertotaloustiekarttaa, mitä kiertotalous eri prosesseissa tarkoittaa, sekä miten tietomallintamisella voidaan edistää muutosta kohti kiertotaloutta ja hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Haaste on suuri ja muutos tulee jatkumaan pitkään. Mutta uskon, että tavoite on saavutettavissa, kun kaikki toimijat tekevät vastuullisia päätöksiä. 

Me M.A.D.issä suosimme ekologisia valintoja aina, kun se on mahdollista. Esimerkiksi tämän vuoden ensimmäinen ArchiMAD-lehti ilmestyy digitaalisena versiona. Ekologisen ulottuvuuden lisäksi toivomme digiversion tavoittavan teidät lukijat paremmin. Vastuullisuus on meille tärkeää, ja siksi parhaillaan teemme ympäristö- ja yhteiskuntavastuun (ESG Policy) linjausta M.A.D.issä.

Tsemppiä kaikille lukijoille vuoteen 2021. 

Arto Nieminen

Kirjoittaja: Arto Nieminen

Arto on M.A.D.in toimitusjohtaja.

Keskustele

Featured