Arto Nieminen

Arto Nieminen

Arto on M.A.D.in toimitusjohtaja.

Lisää kirjoittajalta Arto Nieminen

Lukuaika 2 min

Pääkirjoitus: Katse kohti kiinteistöjen elinkaarta

Kirjoittanut Arto Nieminen 19.11.2021 10:52

Me kaikki varmasti allekirjoitamme, että tietomallinnus on ollut yksi rakennusalan digitalisaation vauhdittajista ja laatutyökaluista. Se on nopeuttanut suunnittelua, parantanut eri osapuolten välistä tiedonkulkua, tuonut rakentamiseen lisää tehokkuutta ja parantanut lopputulemana myös laatua. 

Tietomallissa on enemmänkin pote

ntiaalia

Jos katsomme kiinteistön elinkaarta, tietomallin hyötykäyttö jää kuitenkin puolitiehen. Ne toki pyörivät arkkitehtien, suunnittelijoiden ja työmaapäälliköiden näyttöpäätteillä ja tableteissa lähes päivittäin, mutta painuvat hankkeen jälkeen helposti pilvipalvelun arkistoihin. Tämän takia tietomallien hyödyntäminen on muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta melko vieraita kiinteistöjen omistajille ja ylläpito-organisaatioille. Tietomallien tuomia hyötyjä ei tunneta, eikä tilaaja edellytä palveluntuottajalta tietomallin käyttämistä.

En halua osoittaa syyttävää sormeeni kiinteistön ylläpito-organisaation suuntaan, sillä työhistoriani myötä tiedän hyvin etteivät nykyiset tietomallien laadintakäytännöt juurikaan tue ylläpidon tarpeita. Ylläpidon tarvitsemaa tietoa, kuten esimerkiksi materiaalien käyttöikiä tai hoitojaksoja, ei normaalisti tallenneta malliin. Haasteet ovat moniulotteisia, mutta ratkaistavissa. Ohessa muutamia tilannetta kuvaavia kysymyksiä ja niihin vastauksia.

Miksei monesta kiinteistöstä ole vielä tietomallia?
Koska omistajat eivät tunnista tietomallien lisäarvoa.

Entä jos tietomalli kuitenkin on jo olemassa?
Se saattaa olla vanhentunut, koska ylläpidolle ei nähdä syytä.

Miksi tiedon arvoa sitten väheksytään kiinteistön käytön aikana?
Koska sitä on tähän asti ollut hankala hyödyntää.

Mielestäni tietomallien käytönaikainen hyödyntäminen edellyttää sekä usean osapuolen yhteistyötä että tietoteknisten ratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista. 
Ensimmäinen askel mallien käytönaikaisessa hyödyntämisessä onkin siirtää olemassa olevat tietomallit prosessien ja osapuolten saataville yhteiseen järjestelmään. 

Kiinteistön elinkaaren reaaliaikainen hallinta

Meidän tuoteportfoliossa oleva Twinview on erinomainen ratkaisu kiinteistön elinkaaren reaaliaikaiseen hallintaan. Tuote on saanut todella positiivisen vastaanoton markkinassa, josta kilpailevat tuotteet ovat palveluntuottajien kehittämiä ja vahvasti sidoksissa myös heidän omiin kiinteistöpalveluihinsa. Twinview tuo vapauden valita keneltä kiinteistön ylläpitopalvelut hankitaan ja ominaisuuksiltaan se on askeleen edellä muita tuoden tietomallit suurempaan rooliin käytön aikana.

Twinview’n avulla voit tehostaa kiinteistön ylläpitoa ja hallinnoida rakennuksen tietoja sekä optimoida kiinteistön käyttöä digitaalisten kaksosten avulla. Twinview’n mahdollistama kiinteistön suorituskyvyn reaaliaikainen seuranta on avainasemassa kiinteistön energiatehokkuuden optimoinnissa ja hiilijalanjäljen vähentämisessä.

Tämän lisäksi Twinview mahdollistaa rakennuksen elinkaaren huoltohistorian säilyttämisen ja se pitää tarkkaa kirjaa kaikista projektipäätöksistä ja -muutoksista koko käytön ajan. Twinview varmistaa myös kiinteistösi lain- ja säädöstenmukaisuuden.

Olemme mielestäni matkalla oikeaan suuntaan alan digitalisoinnissa ja tulevaisuus näyttää positiiviselta. Nostetaan yhdessä katse kohti kiinteistöjen elinkaarta ja otetaan tietomalleista kaikki potentiaali irti kiinteistöjen koko elinkaaren aikana.

Haluan toivottaa kaikille lukijoille erinomaista syksyä ja tsemppiä vuoden viimeisille kuukausille. 

Aiheet: Tietomallinnus Archicad Twinview ArchiMAD 4/2021 Elinkaari
Lukuaika 2 min

Sanat teoiksi – yhdessä ympäristön puolesta

Kirjoittanut Arto Nieminen 4.6.2021 9:57

Aiemmassa pääkirjoituksessani mainitsin, että olemme tekemässä yhdessä Ruotsin ja Norjan kollegoidemme kanssa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun (ESG) linjauksia kevään 2021 aikana. Nyt kerron, mitä se tarkoittaa ihan käytännössä.

Aiheet: ArchiMAD 2/2021 ESG Ympäristö Yhteiskuntavastuu
Lukuaika 1 min

Pääkirjoitus: Tietomalli ja kiertotalous – kohti kestävämpää kehitystä

Kirjoittanut Arto Nieminen 14.3.2021 14:31

Vuoden 2021 ensimmäisessä pääkirjoituksessa tahdon esittää pohdintojani tietomallintamisen merkityksestä rakennus- ja kiinteistöalan kestävän kehityksen edistäjänä. Aihe on polttava, sillä meillä on vielä paljon tehtävää, jotta voimme saavuttaa Suomen hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä.

Aiheet: Yhteistyö ArchiMAD 1/2021

Keskustele